Vervoersdienst

De Vervoersdienst Berkelland is bedoeld voor inwoners:

Mensen moeten zelfstandig, of indien nodig met hulp van de chauffeur, in en uit een personenauto kunnen stappen. De Vervoersdienst wordt  niet ingezet voor een rit in het vervoersgebied van de Needse Vlearmoesbus.

U reserveert het vervoer uiterlijk 48 uur van te voren bij het Servicepunt van Betula. Deze is op maandag van 9.00-17.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken.
Telefoonnummer:  0545 – 46 99 87.
E-mail: servicedienst@betulawelzijn.nl

De medewerker van het Servicepunt stelt tijdens uw reservering wat vragen over het gewenste vervoer. De medewerker geeft deze informatie door aan de vrijwillige coördinator, Rob Wevers. Hij draagt zorg voor een chauffeur. Deze vrijwillige chauffeur belt u vevolgens op om de rit te bevestigen en de laatste afspraken met u te maken.  De rit vindt plaats en u betaalt de chauffeur de onkosten op basis van de startkosten en de gereden kilometers.

U betaalt € 2,00 en € 0,30 per gereden kilometer vanaf uw adres tot aan de bestemming en weer terug. Na de rit wordt contant met de chauffeur afgerekend. Wij vragen u hier van te voren rekening mee te houden.

Klik hier voor de folder.