Ontmoeting & activiteiten

Inwoners actief mee laten doen, laten participeren en anderen laten ontmoeten!

Hieraan ontleent Het Hof haar bestaansrecht. Het ontmoetingscentrum is gastheer voor diverse (groeps)activiteiten. De groepen of docenten en/of begeleiders die bij Het Hof te gast zijn voeren zelfstandig hun activiteit uit. Uitzondering hierop is het maandelijks eetcafé voor senioren waarbij Het Hof een groep vaste vrijwilligers ondersteunt en de computercursussen voor senioren.

Als u op de onderstaande activiteiten klikt, leest u meer hierover: