Over Betula

Betula, zorg en welzijn is de welzijnsorganisatie in de gemeente Berkelland en bevordert de zelfstandigheid en participatie van met name kwetsbare inwoners door algemene diensten aan te bieden gericht op deze doelgroep. .

Betula is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt bestuurd door een bestuurder, ook wel de statutair directeur genoemd. Het toezicht op het functioneren van de bestuurder/directeur, Heimen Feteris, wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT).
De RvT keurt vooraf het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting goed die onder eindverantwoordelijkheid van en door de bestuurder wordt vastgesteld. Voorts is de instemming van de toezichthouders vereist voor (deel)beleidsplannen en majeure besluiten die mede de koers van de organisatie bepalen. De RvT benoemd en ontslaat de bestuurder. In de statuten, het directiestatuut en de profielschets voor de RvT is een en ander nader uitgewerkt.  

Klik hiervoor een nadere kennismaking met de leden.

Klik hier voor een inzage in het meest recente financieel jaarverslag.

Bij Betula werken 6 betaalde medewerkers en 6 vrijwillige medewerkers. De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening bepaalt onze arbeidsvoorwaarden.

Op dit moment zijn er geen vacatures.


De medewerkers, even voorstellen ....

Klik hier voor het overzicht en de contactgegevens van onze medewerkers.Vrijwilligerswerk


Onder de Servicedienst van Betula vallen een aantal diensten die dankzij de inzet van vrijwilligers bestaan en voor met name kwetsbare inwoners een belangrijke rol spelen. U kunt over dit vrijwilligerswerk altijd bij ons nadere informatie krijgen. Het gaat hierbij om de Vervoersdienst, Klussendienst en de Maaltijdservice.

Als u zich breder wilt ori√ęnteren op vrijwilligerswerk raden wij u aan www.vrijwilligerspunt-berkelland.nl te bezoeken.¬†
Een bezoek aan Noabercontact is de moeite waard als u voor een plaatsgenoot iets wilt betekenen.